LOADING

A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Xunta de Galicia para o fomento e o desenvolvemento da economía social. Con ela procúrase o fomento do espírito emprendedor prestando apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.

 

A través da Rede Eusumo:

 • Préstase apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.
   
 • Póñense a disposición das persoas e entidades interesadas medios para o emprendemento entre os que se inclúen as instalacións para albergar o inicio de proxectos empresariais de economía social.
   
 • Impúlsase o modelo empresarial no ámbito local, a través de accións de formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego na economía social.

 

Que obxectivos persegue?

 • Proporcionar información, formación, orientación e asesoramento no ámbito cooperativo e de economía social.
   
 • Acompañar e asesorar proxectos empresariais cooperativos e de economía social.
   
 • Promocionar as tecnoloxías da información e comunicación así como o impulso da I+D+i e do traballo en rede.
   
 • Apoiar a comercialización e internacionalización das entidades de economía social, promovendo encontros internacionais e transfronteirizos para o intercambio comercial e a cooperación empresarial.
   
 • Realización de análises e estudos en temáticas de interese para a economía social, así como para o desenvolvemento local.
   
 • Reforzar a presenza de asociacións e empresas de economía social en redes de intercooperación de carácter nacional e internacional para a promoción do cooperativismo e da economía social.

Cales son as vantaxes de pertencer á Rede Eusumo?

As entidades adheridas á Rede obterán as seguintes vantaxes:

 • Colaboración en rede con outras entidades que teñen obxectivos semellantes.
   
 • Utilización dos diferentes centros da rede.
   
 • Acceso a diferentes apoios e incentivos.
   
 • Prioridade no aproveitamento de recursos e medios para o fomento da economía social.
   
 • Recursos didácticos e material divulgativo e documentación de apoio.
   
 • Difusión das actividades e fins da entidade.

Así mesmo estarán a disposición das entidades adheridas á Rede Eusumo en xeral, os seguintes medios e recursos:

 • Medios técnicos necesarios para os labores de formación, información e asesoramento nos Centros da Rede Eusumo.
   
 • Recursos didácticos e material divulgativo.
   
 • Elementos e accións para a promoción, difusión e coñecemento do cooperativismo e a economía social.
   
 • Documentación de apoio en repositorios virtuais.

CONTACTA COA REDE EUSUMO

Edif. Admin. San Lázaro, baixo 15781
Santiago de Compostela