Teleformación: Ferramentas tecnolóxicas para a economía social

Espazo coop organiza a seguinte actividade de teleformación a través da Rede Eusumo:

FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS PARA A ECONOMÍA SOCIAL

Datas: 21/04/20 - 13/05/20

Modalidade: en liña

Duración: 40 horas

Destinatarios: Persoas que traballan ou colaboran con entidades de economía social e solidaria (cooperativas, sociedades laborais, confrarías, Centros Especiais de Emprego, Empresas de inserción, Asociacións, Fundacións, etc) ou público en xeral.

Obxectivos:

 • Coñecer que son as tecnoloxías da información e da comunicación.
 • Decatarse da importancia das tecnoloxías da información e a comunicación, en especial na economía social.
 • Explorar as posibilidades de mellora que as tecnoloxías da información e a comunicación aportan a nosa empresa de economía social.
 • Desenvolverse adecuadamente coas TIC’s dentro do ámbito das empresas de economía social.
 • Coñecer as diferentes tecnoloxías da información e comunicación, e as súas vantaxes e inconvenientes.
 • Mellorar as destrezas de comunicación a través das novas tecnoloxías da comunicación.

Formación:

Tema 1: Comunicación empresarial: páxina web, blogs e redes sociais
Tema 2: Ferramentas de comunicación empresarial: Slack, correo electrónico, WhatsApp, Trello etc.
Tema 3: Ferramentas de tratamento da información nas empresas:

 • O software libre nas TIC
 • Almacenamento e compartición de información a través da nube (Internet): Drive, Mega, Dropbox etc.
 • Software de oficina. Procesador de textos e follas de calculo. Oficina en liña.

Tema 4: Presente e futuro das TIC:

 • E-administración e e-goberno
 • A innovación nas TIC
 • Novos nichos de mercado ligados ás TIC

Inscricións: a través do seguinte formulario ou patane@espazo.coop881 887 456

Podes visualizar o cartel premendo aquí.

 

Martes, 21 April, 2020 - 09:00 to Mércores, 13 Maio, 2020 - 09:00

Compartir