TECENDO REDES DENDE A ECONOMÍA SOCIAL

Cegasal, a través da Rede Eusumo, organiza esta formación:

FORMACIÓN SOBRE OS CONTRATOS RESERVADOS A CEE DE INICIATIVA SOCIAL
 

Data: 27 de xullo

Horario: de 09:30 a 11:00 horas

Modalidade: en liña

Programa formativo:

  • Contratos reservados a CEE de iniciativa social
  • Breve introdución aos procedementos de contratación mais frecuentemente utilizados (Contrato menor, Procedemento aberto simplificado ordinario e Procedemento aberto simplificado abreviado)
  • Como darse de alta no Rexistro Xeral de contratistas da Xunta de Galicia
  • Como buscar licitacións as que presentarse: A plataforma de Contratos públicos de Galicia (CPG)
  • Como presentar unha oferta: o Sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).
  • Como presentar unha factura: O Sistema electrónico de facturación da Xunta de Galicia (SEF).

Intervencións:

  1. Elena Barba Pan. Secretaria da Xunta Consultiva de contratación administrativa da C.A. de Galicia
  2. Manuel Rodríguez Salgado. Analista programador do Departamento de sistemas de contratación da AMTEGA
  3. Manuel Otero Vieites. Analista programador do Departamento de sistemas de contratación da AMTEGA

Inscrición:

- Gratuíta
- A través desta ligazón.

 

Martes, 27 July, 2021 - 09:30 to 11:00

Compartir