Taller de marketing dixital e redes sociais

A Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela, a través da Rede Eusumo, organiza a seguinte actividade formativa:

TALLER DE MARKETING DIXITAL E REDES SOCIAIS, PARA IMPULSAR O TEU NEGOCIO NO EIDO DA ECONOMÍA SOCIAL
 

Datas: 10, 11 e 12 de marzo

Horario: de 09:00 a 14:00 horas

Duración: 15 horas 

Lugar: Asociación Boirense de Empresarios, avda. da Constitución, 85, entrechán, Boiro.

Destinatarios: grupos promotores, persoas interesadas en emprender e membros de entidades de economía social.

Obxectivo: facilitar novos métodos de marketing e comunicación ás empresas de economía social co obxectivo de posicionar dunha forma óptima o seu proxecto e contribuír a mellorar a comercialización dos seus negocios. Obxectivos concretos a  acadar:

 • Elaboración dun plan de comunicación da marca persoal ou empresarial a través dun sitio web e de redes sociais, partindo dunha estratexia de elaboración de contidos.
 • Comprender que lugar ocupan as redes sociais dentro do engrenaxe do teu negocio.
 • Comprender a utilidade das redes sociais e como encaixan dentro do teu plan de negocio.
 • Entender a necesidade ou non de ter un community manager e as diferentes opcións.
 • Coñecer outras redes sociais máis alá de Facebook, Instagram e Twiter.

Hoxe en día todos os tipo de entidades económicas e tamén as entidades de economía social, deben aproveitar o conxunto de estratexias, ferramentas, técnicas e operacións que o marketing dixital ofrece e que coordinadas a través de Internet buscan aumentar as vendas dun produto ou servizo, fidelizar aos clientes actuais, captar novos clientes e xerar visibilidade e recoñecemento de marca.

Contido:

Módulo 1 - Estratexia dixital para a empresa

 • Partindo de cero: os pilares sobre os que se constrúe a marca e a reputación en internet.
 • Valores persoais e/ou cooperativos
 • Definición de target ou público obxectivo ao que nos diriximos
 • Segmentación a partir do/dos targets definidos
 • Creación da mensaxe
 • Claves para a construción e difusión dunha marca persoal/empresarial en internet
 • A web como elemento central da nosa estratexia online. Principios básicos de deseño e requisitos mínimos en estrutura, contidos e adaptación a dispositivos móbeis.
 • papel das redes sociais como elemento de atracción e interacción
 • Elementos clave do Plan de Marketing Dixital e a súa integración co marketing offline.
 • Aspectos legais da presenza online.
 • Aproximación o eComerce.

Módulo 2 - Cómo elaborar un plan de contidos

 • InboudMarketing: atracción de potenciais clientes mediante a aportación de contidos de valor para o cliente potencial
 • Que entendemos por contido de valor? ¿Como se relaciona ca nosa marca?
 • Como crear contido propio atraínte en internet, especialmente nas redes sociais?
 • Diferentes formatos de contido: o papel da imaxe e o vídeo
 • Blog empresarial ou persoal como elemento clave.
 • Como se relacionan os contidos ca miña web  e como e onde deben aparecer?
 • Identificación de fontes externas e internas de contido
 • Como utilizar correctamente os contidos creados por terceiros
 • Regras e proporcións de contido promocional, informativo, interno e externo

Módulo 3 - Uso das redes sociais como ferramenta de difusión e xeración de negocio

 • Panorámica das diferentes redes sociais en España
 • Público principal de cada rede social
 • Creación e desenvolvemento do Plan de Redes Sociais
 • En que redes sociais me interesa estar
 • Regras e tipo de contidos para as diferentes redes: horarios de uso, estilos e limitacións, contidos eficaces en cada rede, primeiros pasos para gañar seguidores Facebook , Twitter, Instagram, Snapchat, Linkedln, Youtube
 • Uso de WhatsApp na nosa estratexia de comunicación e coma ferramenta de atención ó cliente.
 • A comunicación bidireccional: Como crear interacción cos nosos seguidores e xerar comunidade arredor da nosa marca.
 • Creación e mantemento da reputación online
 • Como xestionar unha crisis de reputación
 • Como realizar accións promocionais nas redes sociais?
 • Que tipo de contido promocional é aceptable para o usuario/seguidor?
 • Que recursos necesito?
 • Papel do CommunityManager
 • Outros roles relacionados ca estratexia dixital: Social Media Strategist, DigitalMarketingManager, deseño gráfico e edición en vídeo, copywriter.

Módulo 4 - Sistemas de publicidade online e a súa integración na estratexia de marca

 • Diferencias entre a publicidade online e a offline.
 • Plataformas de publicidade online
 • Google Adwords: Como crear unha campaña sinxela
 • A importancia das palabras clave e a súa relación co SEO
 • Publicidade de pago en redes sociais: Facebook, Twitrer e Linkedin. Vantaxes e inconvintes
 • Integración da publicidade ca estratexia de contidos
 • Campañas de e-mail marketing
 • Accións publicitarias non convencionais:
 • Marketing viral
 • Streetmarketing
 • Uso de Bloggers e Youtubers

Módulo 5 - Ferramentas de monitorización e seguimento

 • De público a cliente: seguimento das diferentes fases do proceso de conversión
 • Categorización e seguimento de clientes e leads: uso correcto das bases de datos.
 • Google Analytics: Aspectos básico do funcionamento da ferramenta: control de visitas, procedencia, efectividade das redes sociais e a publicidade online, comportamento dos usuarios na web, tasa de conversión….
 • Monitorización e interpretación das estatísticas das distintas redes sociais.
 • Ferramentas de mellora da produtividade e de xestión de múltiples redes sociais: Hootsuite
 • Creación dun cadro de mando sinxelo cos principais KPls (KeyPerformanceIndicators)

Inscricións: www.camaracompostela.com

Para máis información: 981551700 / serviciotecnico@camaracompostela.com

 

Martes, 10 March, 2020 - 09:00 to Xoves, 12 March, 2020 - 14:00

Compartir