Obradoiro de formación cooperativa para persoas que queren emprender

DATA INICIO 28/03/17

DATA FIN 31/03/17

HORARIO IMPARTICIÓN 9:30 – 14:30HS

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  CENTRO DA REDE EUSUMO NO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS.
CDL O TORRON – ENTENZA , SALCEDA DE CASELAS 

PROGRAMA DA ACCIÓN FORMATIVA
Módulo 1.- O emprendemento.
Módulo 2.- O cooperativismo de traballo como alternativa de emprego.
Módulo 3.- Organización e financiamento.
Módulo 4.- EXPERIENCIA COOPERATIVA.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DOS MÓDULOS DA ACCIÓN FORMATIVA
1º sesión.- Presentación da Unión de cooperativas ESPAZOCOOP e da Rede Eusumo. O emprendemento
fronte a outras formas de emprego. O emprendemento colectivo e en cooperativa: Condicións básicas. Perfil
da persoa emprendedora. As cooperativas fronte a outros tipos de empresas.
2º sesión.- Principios e valores do cooperativismo. Tipos de Cooperativas. As cooperativas de traballo
asociado. Aspectos propios das cooperativas de traballo asociado.
3º sesión.- A organización nas sociedades cooperativas. O réxime económico e fiscal nas cooperativas. A
viabilidade económica e societaria. Proceso de constitución.
4º sesión.- Experiencia cooperativa.

 

Docente: TERESA BALADO BARCIELA

 

Martes, 28 March, 2017 - 04:30 to Venres, 31 March, 2017 - 09:30

Compartir