O financiamento alternativo das entidades de economía social

As entidades de financiamento con criterios éticos ofrecen apoio financeiro a aqueles proxectos cun fin social. Se queres coñecer algúns exemplos de institucións de crédito que apoian este tipo de proxectos visualiza o seguinte vídeo.

Luns, 15 April, 2019 - 13:15

Compartir