Novas actividades no rural

No marco da Rede Eusumo, EspazoCoop organiza o encontro "Novas Actividades no Rural​".

Esta actividade levarase a cabo en modalidade en liña a través da plataforma Zoom o vindeiro martes 3 de outubro de 2023 en horario de 10:00 h a 12:00 h.

Poderán particiapar neste evento:

  • Persoas e entidades vinculadas a novos sectores no rural (p.e coidados; cultura; tic; covivenda; turismo; enerxía;...)
  • Persoas e entidades prescritoras de procesos de emprendemento empresarial no ámbito socioeconómico e comunitario
  • Persoas e entidades vinculadas a grupos promotores de proxectos en cooperativa ou outras fórmulas de economía social

finalidade e os obxectivos desta actividade son os seguintes:

  • Presentar o Programa de Fomento do Cooperativismo en Sectores Estratéxicos - Edición 2023 de ESPAZOCOOP
  • Divulgar as potencialidades do cooperativismo e a economía social e solidaria para novas actividades no rural
  • Identificar, definir e atender novas oportunidades no rural e actividades concretas para o impulso do cooperativismo en dito ámbito
  • Divulgar boas prácticas de cooperativas en novas actividades no rural

programa será o seguinte:

10:00 h. - Benvida e presentación das persoas participantes

10:10 h. - Presentación do Programa de Fomento do Cooperativismo en Sectores Estratéxicos – Edición 2023

10:20 h. - Relatorio introdutorio á temática do Encontro

10:50 h. - Dinámica de traballo de identificación das particularidades, fortalezas e oportunidades da fórmula cooperativa e outras da economía social, vinculandoas coa situación do sector e ámbito xeográfico obxecto da Xornada (p.e. Coidados; cultura; enerxía; covivenda; tic; turismo;...)

11:20 h. - Presentación de boas prácticas de cooperativas en novos sectores do rural

10:50 h. - Conclusións e Avaliación do Encontro

Inscríbirte a tavés deste formulario.

Atoparás máis información en espazo.coop

 

Martes, 3 October, 2023 - 10:00 to 12:00

Compartir