Informe sobre os centros especiais de emprego en Galicia

CEGASAL xunto coa Cooperativa Abeluria realizan, no marco de actuacións da Rede Eusumo durante a anualidade 2020, un estudo co fin de:

analizar as semellanzas e as diferencias entres os centros especiais de emprego ordinarios e sen ánimo de lucro

Este estudo destaca a mellor adaptación ao territorio dos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro, así como a súa contribución á xeración de emprego entre persoas con discapacidade e á fixación de poboación no ámbito rural, entre outras cuestións.

 

 

Martes, 16 March, 2021 - 16:30

Compartir