Guía de modelos de xestión societaria en cooperativas

Esta guía elaborada pola Unión de Cooperativas Galegas EspazoCoop é unha colección de distintos modelos para a xestión societaria en empresas cooperativas. A súa finalidade é ser unha ferramenta que axude ás cooperativas a entender, documentar e formalizar distintos trámites de obrigado cumprimento e ten como obxectivo:

– Axudar na boa gobernanza da cooperativa.

– Axudar a comprender e aplicar as normas que regulan o funcionamento da cooperativa.

– Axudar na correcta realización de trámites e procesos documentais, establecidas na normativa vixente.

 

 

 

Mércores, 13 January, 2021 - 17:45

Compartir