LOADING

Formación, dinamización e divulgación

A redeeusumo organiza un amplo abanico de actividades divulgativas e formativas co obxectivo de impulsar e promover o cooperativismo e a economía social:

Actividades dirixidas a desempregados e público en xeral:

 • Obradoiros de emprendemento cooperativo e economía social.
 • Xornadas e seminarios de cooperativismo e economía social destinados a persoas desempregadas.
 • Obradoiro de habilidades para o emprendemento cooperativo.
 • Obradoiro fomenta a túa creatividade.
 • Obradoiro de promoción do cooperativismo para persoas emprendedoras.
 • Xornadas divulgativas: Programa participando na empresa.
 • Divulgación de experiencias cooperativas como modelo de éxito de emprendemento.
 • Feiras de cooperativismo e economía social.
 • Participación en feiras.

Prescriptores e axentes intermediación:

 • Obradoiro de formación en cooperativismo para persoas prescriptoras de emprego.
 • Programa de dinamización de grupos de traballo de prescriptoras de asesoramento e divulgación cooperativa.
 • Obradoiro fiscalidade cooperativa.
 • Programa de dinamización do cooperativismo nun sector potencial.
 • Procesos de dinamización do cooperativismo en sectores concretos.
 • Plan de dinamización do cooperativismo nos servizos sociais.

Empresas cooperativas e sociedades laborais:

 • Plan de formación cooperativas
 • Obradoiro TIC dirixido a que as cooperativas e sociedades laborais podan xerar a súa propia web.
 • Obradoiro fiscalidade cooperativa.
 • Obradoiro fomenta a túa creatividade.

Para máis información consulta o calendario de Actividades da Rede Eusumo