Encontro de mulleres socias e directivas das cooperativas agroalimentarias

Agaca, a través da Rede Eusumo, organiza a seguinte actividade formativa:

ENCONTRO  DE MULLERES SOCIAS E DIRECTIVAS DAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
 

Data: 14 de outubro de 2021

Horario: de 16:00 a 19:00 horas

Modalidade: en liña

Obxectivos: Desenvólvese este encontro entre mulleres socias e directivas de cooperativas agroalimentarias de Galicia. Nesta actividade ofréceselles o coñecemento en primeira persoa dos debates que a nivel da Unión Europea e de España se están a desenvolver para incrementar a presenza dos mesmas nos órganos directivos das cooperativas, formando ás mesmas en xestión xeral, gobernanza e organización coa finalidade de que as mulleres acheguen valor engadido á dirección da cooperativa. 
Nesta acción preténdese a apertura de expectativas das mulleres socias de cooperativas, á realidade do cooperativismo na Unión Europea e de España.

Contido:

- As necesidades das mulleres agricultoras e o papel das cooperativas agrarias.
- Modelos de incorporación de mulleres os órganos directivos das cooperativas agrarias.
- A creación e desenvolvemento dunha rede de solidariedade, reflexión critica e intercambio de experiencias, así como as de formación empresarial das mulleres.
- Sensibilización contra a violencia de xénero, estimulando a súa prevención e tratamento.

Programa:

16:00 h Recepción e entrega de documentación.
16:15 h Conmemoración do día Internacional da s Muller es Rura is
17:15 h Mulleres directivas en cooperativas: boas prácticas de experiencias inter rexionais Castilla La Mancha
18:15 h Deb ate
19:00 h Peche do encontro

Inscrición: a través deste formulario

Para máis información: 981584911 / hmougan@agaca.coop

Xoves, 14 October, 2021 - 16:00 to 19:00

Compartir