Emprendemento: o caso das EIL | Pontes ao mercado laboral

AEIGA organiza a actividade 'Emprendemento: o caso das EIL. Pontes ao mercado laboral' no marco da Rede Eusumo.

Esta actididade levarase a cabo o 22 de marzo de 2023 en modalidade presencial nas intalacións do CIFP Compostela en horario de 12:30 h a 14:30 h.

Persoas destinatarias: alumnado do Ciclo de Integración Social do CIFP Compostela.

O obxectivo é difundir e sensibilizar sobre a figura das empresas de inserción laboral e a inserción sociolaboral de galicia, ademais de complementar a formación técnica e práctica dos futuros profesionais das áreas xurídica, económico-empresarial e social das empresas de inserción.

Os contidos desta actividades estrutúranse da seguinte forma:

  1. A empresa de inserción laboral
  2. Emprego nas empresas de inserción
  3. As persoas traballadoras en inserción
  4. Creación de novas EIL: elaboración do proxecto para a creación dunha empresa de inserción
  5. Promoción das empresas de inserción

Consulta o cartel completo da actividade.

Podes obter máis información a través de https://www.aeiga.org/ e 881 957 452 / 698 120 455

 

Mércores, 22 March, 2023 - 12:30 to 14:30

Compartir