Economía Social Meeting

ECONOMÍA SOCIAL MEETING

No marco das convocatorias das liñas de apoio do programa APROL de fomento do emprendemento en Economía Social, as entidades que compoñen o Foro pola Economía Social Galega levarán a cabo esta xornada de networking para dalas a coñecer e facilitar o intercambio de información neste ámbito concreto.

Data: 20/02/2019

Horario: 10:00 - 12:00 horas

Lugar: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil, Rúa Ramón Piñeiro 17-19, Santiago de Compostela.

Destinatarios: Persoas socias de cooperativas e sociedades laborais, traballadoras e técnic@s das entidades do 'Foro pola Economía Social Galega' (Agaca, Cegasal, Aeiga, Aesgal, EspazoCoop), grupos promotores, entidades de asesoramento a cooperativas, persoas técnicas de promoción empresarial e outras entidades e redes da economía social e solidaria.

Obxectivos:
- Presentación mutua das entidades participantes: entidades representativas, cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Mediante técnicas de presentación e intercambio de coñecementos e experiencias.
- Posibilitar a transferencia de experiencias, metodoloxías, ou solucións para a posta en marcha de estratexias de cooperación.
- Dar a coñecer contidos específicos das liñas de axudas do programa APROL 2019 de fomento do emprendemento en Economía Social.

Programa:
10:00 h - Recepción e entrega de documentación
10:15 h - Presentación conxunta das entidades e persoas participantes, presentación da Rede Eusumo, e do programa Economía Social Meeting para fomento da intercooperación
10:30 h - Presentación das distintas liñas de axudas do programa APROL 2019 de fomento do emprendemento en Economía Social, transferencia e intercambio de experiencias, metodoloxías, e boas prácticas
12:00 h - Peche do encontro

Inscricións: no 881887456 ou tino@espazo.coop

Para ver o cartel prema aquí.

 

Mércores, 20 February, 2019 - 10:00 to 12:00

Compartir