LOADING

Como promovela?

Como promovela?

As cooperativas e as sociedades laborais, xunto con outras fórmulas empresarias como poden ser os centros especiais de emprego, integran a economía social. Estas entidades perseguen o interese colectivo dos seus integrantes e o interese xeral económico ou social.