LOADING

Experiencias cooperativas

Maite Cancelo Márquez, directora do CECOOP

“Os procesos de unión de cooperativas son moi beneficiosos e non teñen por que supoñer a perda da identidade dos seus integrantes”

Recentemente nomeada directora do CECOOP, Maite Cancelo conversa coa Rede Eusumo sobre as novidades na investigación no eido da economía social en Galicia, ademais de abordar a realidade dos procesos de integración nas cooperativas da nosa comunidade. Neste entrevista, tamén pon de manifesto a importancia da comunicación e de Internet no impulso dos proxectos empresariais que agroman no sector.

Galician

Envoltas pola economía social

A que nos referimos cando falamos de economía social? O primeiro que nos vén á cabeza cando escoitamos o termo é unha amálgama de conceptos como ética, equidade, autonomía, democracia, cooperación... pero non acabamos de concretar unha idea ben clara e precisa de que é iso da economía social. O descoñecemento do termo implica, por extensión, o descoñecemento dos tipos de empresas e entidades que forman parte del.

Galician

Entrevista con Covadonga Toca Carús, Secretaria Xeral de Emprego

"Co proxecto Laces axudarase a máis de 300 entidades e  emprendedores a crear e consolidar a súa empresa de economía social"

A economía social é concibida pola Unión Europea como un sector institucional clave en tanto que favorece a creación de emprego estable e de calidade, reforza o espírito empresarial e promove o crecemento a través da creación e consolidación de empresas, sobre todo, a nivel local e territorial.

Galician

Entrevista a Marta Pérez, socia traballadora de Bico de Grao S. Coop. Galega

“É fundamental a sensibilización local para poder mudar as cousas”

Marta Pérez, Amaia Santamarta e Vanesa Ríos emprenderon xuntas un proxecto no que tiñan algo moi claro: ía ser cooperativo. Hai dous anos e medio abriron en Lugo o primeiro establecemento de alimentación ecolóxica a granel da cidade. Bico de Grao é, ademais, un espazo para fomentar o consumo responsable e sostible. Falamos con Marta Pérez, unha das socias traballadoras.

Por que decidistes poñer en marcha unha tenda ecolóxica?

Galician

Páxinas