LOADING

Seminario

Obradoiro de Comunicación e liderado compartido - Lugo

Título: Comunicación e liderado compartido - Lugo
 
Descrición: Os seminarios de alto rendemento son sesións especializadas en temas relacionados coa xestión de persoas e equipos. Teñen como finalidade axudar aos cooperativistas e aos socios das empresas de economía social a mellorar as súas capacidades e habilidades comolíderes, para lograr o maior rendemento da empresa e traballar mellor en equipo.
 
Lugar: Fundación CEL Iniciativas por Lugo, Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.

Obradoiro de formación cooperativa para persoas que queren emprender - Ames

Título: Obradoiro de formación cooperativa para persoas que queren emprender - Ames

Descrición: Entre os obxectivos do seminario están achegar o modelo cooperativo á cidadanía e, en especial, a persoas desempregadas que poden optar á fórmula do autoemprego cooperativo; dar a coñecer o modelo cooperativo: as súas características e as súas achegas sociais e económicas e coñecer unha experiencia real dunha cooperativa en funcionamento.

Lugar: Centro da Rede Eusumo na cooperativa Clun, Lg. Ponte Maceira, 15864, Ames.

Obradoiro: Achegándonos ao conflito. Habilidades sociais para a xestión do conflito – A Coruña

Título: Obradoiro: Achegándonos ao conflito. Habilidades sociais para a xestión do conflito – A Coruña

Descrición: Entre os obxectivos do seminario se atopan os de comprender que o conflito é algo natural que está presente na nosa vida; coñecer as diferentes fontes das que xurde e experimentar os diferentes estilos de afrontamento do conflito así como achegarnos a xeitos construtivos de xestionar as situacións de conflito.

Obradoiro cooperativas de ensino. Unha alternativa de emprego - A Coruña

Título: Obradoiro cooperativas de ensino. Unha alternativa de emprego - A Coruña

Descrición: Entre os obxectivos do seminario se encontran os de presentar a cooperativa de ensino como modelo de alternativa laboral para aquelas persoas que dexesen traballar no eido educativo, incidindo nos valores e principios que rexen o movemento cooperativo; e mellorar o coñecemento sobre os recursos dispoñibles, tanto públicos como privados, de cara a emprender un proxecto de economía social dentro do campo educativo.

Obradoiro de novas economías, de que estamos a falar? As economías baseadas nas persoas de cara á sustentabilidade - A Coruña

Título: Obradoiro de novas economías, de que estamos a falar? As economías baseadas nas persoas de cara á sustentabilidade

Descrición: O obxectivo do seminario é coñecer e distinguir as novas formas de economía que están a xurdir: Economía social, colaborativa, solidaria, do ben común, circular, etc.

Lugar: Entidade adherida á Rede Eusumo na Universidade da Coruña, Centro Universitario de Riazor, r/Almirante Lángara, s/n, A Coruña

Data: Do 04/07/17 ata o 07/07/17

Páginas