Aberta a convocatoria do 2023 das axudas ao funcionamento das entidades asociativas de economía social - PRAZO PECHADO

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade publicou no Diario Oficial de Galicia (DOG) a convocatoria para o ano 2023 da axuda ao funcionamento das entidades asociativas de economía social, cunha dotación total de 330 000 euros. 

A finalidade é sufragar os gastos de funcionamento das entidades representativas da economía social.

Esta subvención está dividida en dous programas:

  • PROGRAMA I: destinado ao fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais, cun crédito inicial de 230 000 euros. 

  • PROGRAMA II: destinado ao fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral, cun crédito inicial de 100 000 euros

As entidades interesadas en solicitar dita axuda deben cumprir os seguintes requisitos:

  1. Estar legalmente constituída e inscritas no rexistro público correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia.

  2. Estar ao día das obrigas tributarias e de Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública de Galicia.

  3. Non ter sido sancionadas mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións.

Os formularios de solicitude deberanse presentar obrigatoriamente a través de medios electrónicos entre o 23 de xaneiro e o 23 de febreiro de 2023. A Subdirección Xeral de Economía Social da Secretaria Xeral de Promoción do Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social será o órgano competente encargado da tramitación e resolución destas axudas.

Antes de presentar a solicitude, consulta a orde completa no DOG, onde se atopan as bases reguladoras especificadas, incluíndo todos os gastos de funcionamento que se consideran subvencionables. 

Tamén podes consultar o folleto da axuda premendo aquí.

 
Luns, 23 January, 2023 - 09:30 to Xoves, 23 February, 2023 - 09:30

Compartir